انجمن
ثبت نام
1 موضوع 0 پاسخ
آخرين ارسال: باکت الواتور
توسط vetosadmin
7 سال 10 ماه قبل
شوتها با وجودیکه ظاهر ساده ای دارند اما می توانند باعث توقف خط تولید و وارد شدن خسارات فراوان شوند.
1 موضوع 1 پاسخ
آخرين ارسال: اصول طراحی شوت
توسط vetosadmin
7 سال 10 ماه قبل
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
3 موضوع 5 پاسخ
آخرين ارسال: فیدرهای ارتعشی
توسط izadi
5 سال 5 ماه قبل
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
مدت زمان ساخت صفحه: 0.230 ثانیه