درباره ما
ثبت نام

به نام خدا

 

درباره ما

ما بر این باور هستیم که با بکارگیری دانش مهندسی مواد بالک در کنار تجربیات صنعتی، شناخت صحیح نیاز مشتریان و در نتیجه مشکلات آنها، بهترین راه حل را در زمان و بودجه مناسب ارائه و حل مشکلات را تضمین می نماییم. همچنین با به اشتراک گذاشتن دانش مهندسی مواد بالک، به همه مهندسان، تکنسین ها و کارگران دخیل در صنعت مواد بالک کمک می نماییم تا درک بهتری از جریان و رفتار مواد داشته و کارخانه ها را هرچه کارآمدتر و سودمندتر اداره نمایند.
چشم انداز ما انجام یک کار تیمی با همه صنعتگران است که به مشتریان وفادار بماندخدمات مامشاوره و آموزش

رویکرد ما در بخش مشاوره، حل مسئله یا Problem Solving است. با بکارگیری دانش مهندسی مواد بالک، به دقت نیاز مشتری را مورد بررسی قرار می دهیم، تا درک درستی از صورت مسئله بدست آید. سپس بهترین راه حل، در زمان و بودجه مناسب را ارائه نموده و تا رفع کامل مشکل در کنار مشتری باقی می مانیم.

طراحی و مهندسی تجهیزات صنعت مواد بالک

با توجه به اینکه خواص مواد بالک تاثیر زیادی بر روی جریان این مواد دارد، انتخاب و طراحی تجهیزات متناسب با آنها نیز بسیار مهم خواهد بود. فعالیتهای مختلفی شامل مهندسی پایه، طراحی، تحلیل تنش، بهینه سازی و تامین جهت تجهیزات درگیر با مواد بالک انجام می شود. برخی از این تجهیزات عبارتند از: کانوایرها از قبیل نوارنقاله و اسکروکانوایر، شوتهای انتقال، فیدرها، سرندها و تجهیزات کنترل غبار.