کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

نوارهای نقاله یکی از تجهیزات اصلی جهت انتقال مواد از یک نقطه به نقطه دیگر در فرایندهای معدنی می باشند و در ضمن یکی از منابع همیشگی تولید غبار می باشند.

  

 

دو نوع اصلی نوارنقاله وجود دارد:

-نوارنقاله های تغاری troughed belt conveyor 

-نوارنقاله های تخت Flat belt conveyor

نوارنقاله های تغاری بیشترین کاربرد را در فرایندهای معدنی دارند. نوارنقاله های تخت معمولا در صنایع غیرمعدنی بکار می روند.

 

نقاط انتشار

نوارهای نقاله از 4 نقطه زیر غبار را منتشر می کنند:

-ابتدای نوار، جاییکه مواد دریافت می شود

-اسکرت نوار

-رولیکهای برگشت بخاطر برگشت غبار ریز با نواربرگشتی

-هد انتهایی جاییکه مواد تخلیه می شود

 

 

اقدامات پیشگیری از غبار

اقدامات زیر باید در طراحی و انتخاب یک نوارنقاله درنظر گرفته شود:

 

بارگیری نوار

مقدار غبار تولید شده در نقاط انتقال نوارنقاله بستگی دارد به روشی که بار روی نوار ریخته می شود. برای کاهش تولید غبار:

-بار باید در مرکز نوار ریخته شود.

-مواد و نوار باید هم جهت و هم سرعت باشد(البته هروقت امکانپذیر باشد)

 

ضربه در نقطه بارگیری

تغییر شکل لحظه ای نوار بین دو رولیک در اثر برخورد سنگ با نوار اتفاق می افتد. در نتیجه ممکن است یک پُف غبار از زیر درزبند اسکرت بیرون بزند. برای جلوگیری از انتشار غبار در نقطه بارگیری، فاصله رولیک های ضربه گیر باید به حد کافی (حدود 30 سانتیمتر مرکز تا مرکز) درنقاط انتقال باشد. این رولیکها نیروی ضربه را جذب خواهد کرد و مانع تغییر شکل نوار بین رولیک ها می شود، بنابراین مانع نشت غبار از زیر درزبند اسکرت می شود.

اسکرت نوار

اسکرت برای نگهداشتن مواد روی نوار پس از عبور از شوت بارگیری بکار می رود. آنها شامل نوارهای لاستیکی هستند که درزبندی غبار بین اسکرت و نوار را فراهم می آورد.

طرحهای معمول اسکرت، نوارهای لاستیکی عمودی بکار می برند. این طرح به دلایل زیر توصیه نمی شود:

-درزبندهای لاستیکی عمودی خیلی سریع ساییده می شوند.

-لاستیک باید بطور دائم تنظیم شود تا مانع نشت غبار شود و این اغلب غفلت می شود.

 

شکل زیر، طرح بهبود داده اسکرت است که خصوصیات مهم زیر را دارد:

-اسکرت به اندازه کافی بلند و عریض است که هم با حجم مواد و هم نوسانات فشار حاصل از بار و هوای القا شده مطابقت نماید

-بست های سریع بازشو بکار رفته بجای پیچ های معمول برای تنظیم آسان و سریع لاستیک

-انعطاف پذیری لاستیک اسکرت شیبدار اجازه میدهد به آن که در همه شرایط روی نوار در حال حرکت باقی بماند حتی وقتی نوار بطور لحظه ای بین رولیکها تغییر شکل می دهد

-ضخامت لاستیک شیبدار 12mm با سختی 60-65 میباشد و سطح سایشی بزرگتری برای عمر بیشتر فراهم می کند.

-لبه های بالایی اسکرت پوشیده شده و با گسکت نئوپرن چسبدار درزبندی شده است.

اگر مواد ورودی مستقیم به اسکرت لاستیکی برخورد میکند، یک اسکرت دوبل میتوان در ناحیه برخورد نصب نمود.

  

بستر بار مرده Muckshelf

بسترهای بار مرده می تواند در ناحیه برخورد بار نصب شود برای

-هدایت ریز بار در مرکز نوار و درست تنظیم نگهداشتن نوار

-حفاظت از لاستیک اسکرت از برخورد مستقیم مواد ورودی

  

پرده های غبار Dust Curtains

پرده های غبار برای محدود کردن غبار داخل محفظه کانوایر بکار میرود. آنها باید در هد، انتها و محل خروجی نصب شوند. پرده های غبار از لاستیک سختی 60-65 ساخته شده و میتواند از هد کانوایر و خروجی آویزان شود تا دسترسی آسان برای تعمیرات را فراهم آورد.

  

 

تمیزکن های نوارBelt Cleaner

اسکراپرهای نوارBelt Scrapers– یک اسکراپر نوار باید در هد پولی نصب شود تا ذرات ریز غبار که احتمالا به سطح نوار چسبیده بیرون کند تا برگشت ذرات ریز را با نوار برگشتی کاهش دهد. یک شوت برای مواد کنده شده باید نصب شود تا آنها را به جریان اصلی مواد برگرداند.

 خیش V-Plow– ریزش مواد یا غبار نشتی ممکن است روی نوار برگشتی بریزد و روی سطح پولی برگشت جمع شود. این ممکن است باعث حرکت عرضی نوار شود و درزبندهای لاستیکی اسکرت را بی اثر کند. یک خیش نصب شده روی نوار برگشتی سطح نوار را تمیز خواهد کرد و مانع  جمع شدن مواد و غبار روی پولی انتها میشود و در نتیجه نوار را تنظیم نگه میدارد.

 

ظرفیت نقاله Conveyor Capacity

نوارنقاله باید بگونه ای طراحی شود که در 75  % حداکثر ظرفیت خود کار کند. این اقدام ریزش مواد، انتشار غبار و سایش درزبندهای لاستیکی نوار را کاهش میدهد.

اقدامات زیر برای تنظیم ظرفیت برای نوارهای موجود توصیه میشود:

-افزایش سرعت نوار

-تغییر زاویه تغار (مثلا از 20 درجه به 35 درجه)

-افزایش عرض نوار (مثلا از 600mm به 900mm )

 

 

مرجع:

هندبوک کنترل غبار

Dust Control Handbook

 

 

 

 

مطالب مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید