بارگیری و تخلیه
ثبت نام

روش دیگر برای کاهش انتشار غبار هنگام بارگیری مواد بالک، استفاده از قیف غبارنشان  میباشد. قیف غبارنشان در نقطه تخلیه بار قرار داده میشود و بگونه ای طراحی شده است که کمک کند برای حداقل کردن سطح تماس با هوای محیط بار بیشتر به شکل یک ستون جامد مواد جریان یابد.

 

 

قیف یک دریچه مرکزی در پایین دارد تا مانع تخلیه مواد تا قبل از پرشدن مقدار معینی مواد داخل قیف شود. مواد به داخل قیف ریخته میشود و تا رسیدن به وزن کافی برای بازشدن دریچه در آن نگهداشته میشود. سپس مواد بجای یک جریان سقوط آزاد غیرمتمرکز از هاپر بیشتر به شکل یک ستون مواد جریان می یابد مثل شکل زیر. کل این جریان باعث آزادی کمتر غبار میشود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید