بارگیری و تخلیه
ثبت نام

هنگام بارگیری مواد بالک، وقتی مواد از محل تخلیه بار به محفظه حمل و نقل سقوط میکند (کامیون، واگن، بارج یا کشتی) غبار همراه مواد میتواند آزاد و در هوا منتشر شود. این هوای غبارآلود میتواند کارگران را در معرض غبار قابل استنشاق قرار دهد و دیگر مزاحمت های غبار را بوجود آورد.

 

 

تعدادی از فاکتورهایی که روی شدت آزادی غبار هنگام بارگیری تاثیر میگذارد عبارت است از:

-نوع مواد و توزیع اندازه ذرات

-رطوبت مواد

-حجم و نرخ مواد

-ارتفاع سقوط

-فاکتورهای محیطی مثل سرعت باد و باران

-خصوصیات فیزیکی مخزن دریافت کننده

سه فاکتور اول معرف خصوصیات مواد است که ممکن است بوسیله فرایند یا مشتری تعیین شود. تحقیقات قبلی نشان داده است که اندازه بزرگتر ذرات و رطوبت بیشتر معمولا انتشار غبار کمتری دارد. به عنوان یک قاعده عمومی افزودن رطوبت به مواد خرد شده حدود یک درصد وزنی به عنوان نقطه شروع توصیه میشود.

سه فاکتور آخر به فرایند بارگیری بستگی دارد. طرحهای مهندسی برای حداقل کردن تاثیر این فاکتورها میتواند اجرا شود. برای مثال فاصله سقوط میتواند کاهش یابد و موانع فیزیکی در برابر باد نصب شود.

روشهای کنترل های غبار زیر در صنعت اجرا شده است:

-شوتهای تلسکوپی

-قیف غبارنشان

-حصارها

 

مطالب مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید