انتقال نیوماتیکی
ثبت نام

کانوایرهای نیوماتیکی لوله یا داکتهایی هستند که مواد تحت فشار یا مکش داخل آنها حرکت میکند. سیستمهای فشار مثبت میتواند حالت رقیق dilute phase یا حالت غلیظ dense phase باشد.

 

 

کانوایرهای نیوماتیکی لوله یا داکتهایی هستند که مواد تحت فشار یا مکش داخل آنها حرکت میکند. سیستمهای فشار مثبت میتواند حالت رقیق dilute phase یا حالت غلیظ dense phase باشد. در حالت رقیق نسبت مواد به هوا کم است در حالیکه در حالت غلیظ نسبت مواد به هوا بالاست. جریان حالت رقیق وقتی است که سرعت هوا در خط کانوایر به قدر کافی بالاست که مواد را در حالت شناور در هوا نگهدارد. . حالت غلیظ نیاز ندارد که مواد را در هوا شناور نگهدارد. مواد برای مدتی در کف یک خط افقی باقی می ماند و برخی اوقات به آرامی در خط جریان می یابد. سیستم های حالت رقیق  معمولا در فشار قابل دستیابی با یک فن کار میکند و سیستمهای حالت غلیظ منبع هوای فشرده فشار بالا مثل بلوئر استفاده میکند. مواد پس از عبور از سیستم انتقال، به یک مخزن ذخیره با غبارگیر یا سیکلون حمل میشود. سپس هوای انتقال از طریق خروجی سیکلون یا فیلتر خارج میشود.

 

 

از آنجاییکه سیستمهای نیوماتیکی فشار مثبت کاملا بسته هستند معمولا انتشار غبار اتفاق نمی افتد مگر آنکه سیستم سطوح فرسوده داشته باشد. چون بیشترین سایش در داکت انتقال در زانوها اتفاق می افتد، زانوهای شعاع بالا با ضخامت زیاد باید استفاده شود. همچنین زانویی ها را میتوان با مواد نسوز یا سرامیکی پوشش داد تا سایش را کاهش داد. زانویی های مختلفی برای مقاومت به سایش مثل طرح HammerTek نیز طراحی شده است. 

 

 

 در سیستمهای نیوماتیکی فشار پایین، غبار ممکن است از اتصالات نیز نشت کند. گسکت های نئوپرن چسبدار باید در همه اتصالات بکار رود تا یک درزبندی غبار ایجاد کند. 

سیستمهای انتقال نیوماتیکی حالت رقیق تحت فشار کار میکنند و اسباب مکانیکی مثل یک روتاری ولو یا شیرتخلیه دوبل برای بوجود آوردن قفل هوا و جلوگیری از نفوذ هوا به بین تغذیه مواد نیاز دارد. 

 

 

این نوع تجهیزات قطعات و درزبندهای متحرک دارند که اغلب تحت سایش بالا و تعمیرات زیاد هستند. پیاده کردن این تجهیزات قفل کننده هوا همچنین میتواند منبع مهم غبار برای تکنسین مکانیک باشد و زمان توقف برای تجهیزات فرایندی نیاز دارد.

شتاب دهنده های ونتوری Venturi eductors اغلب جایگزینهای خوبی برای تجهیزات قفل هوای مکانیکی هستند. شتاب دهنده ها خروجی دمنده را به یک خلا تبدیل میکنند که باعث کشیدن مواد به خط انتقال میشود.

 

این نوع تجهیزات هیچ قطعه متحرکی ندارند و معمولا حداقل تعمیرات و زمان توقف برای فعالیتهای تعمیرات نگهداری را لازم دارد. شتاب دهنده ونتوری میتواند در غبارگیرها، آسیاها، فیدرهای ویبره و نواری و غیره بکار رود. سیستمهایی که این نوع تجهیز را بکار میبرند، معمولا بخاطر متغیرهای مرتبط با فرایند توسط سازندگان طراحی میشوند.

 

 

سیستمهای وکیوم، امکان برداشتن تمیز و کارآمد مواد از واگنها، کامیونها یا بینها و هاپرها جهت تخلیه به دیگر تجهیزات را فراهم میکند. از آنجاییکه سیستمها تحت فشار منفی هستند، نشت غبار معمولا یک مشکل نیست. دریافت کننده های سیکلون یا فیلتر برای جداسازی مواد در انتهای سیستم بکار میرود. مقدار موردنیاز برای جداسازی مواد، نوع غبارگیر را تعیین میکند.

 

 منبع: 

هندبوک کنترل غبار در صنایع معدنی

Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing