کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

فعالیتهای طراحی و کاری زیر میتواند برای کاهش در معرض قرارگیری کارگران در برابر غبار معلق در هوای اطراف آسیا و سنگ شکن انجام شود:

 

 

 

 

- تجهیزات آسیا باید کاملا کیپ شود و در تمام طول فعالیت سیستم غبارگیر تحت کمی فشار منفی قرار گیرد. تا غبار داخل تجهیز محصور نگه داشته شود.

- نقاط نمونه برداری باید بگونهای طراحی شود که وقتی دریچه دسترسی باز میشود مواد آسیا شده داخل بماند. همه دریچه های بازرسی باید در زاویه حداقل 45 درجه و بیشتر، نسبت به قائم نصب شود و دریچه های افقی برای دسترسی آسان و خطر کمتر ریزش مواد ترجیح دارد.

 

- مدارهای سنگ شکنی باید بگونه ای طراحی شوند که بتوان برای تمیزکردن آن را شست.

- یک سیستم خلا باید نصب شود تا برای تمیزکردن بکار رود. بخاطر احتمال آزاد شدن غبار تجهیز نباید خشک جارو شود یا برس زده شود. هیچوقت نباید هوای فشرده برای تمیزکردن تجهیز یا فضای اطراف آن بکار رود.

- سطوح بالای اطراف تجهیزات فرآوری باید کف پوشهای توپر باشد. اگر نشت یا ریزش غبار روی این سطح اتفاق بیافتد همانجا جمع میشود بجای اینکه روی طبقه پایینی ریخته و در هوا شناور شود و آسیا را آلوده کند.

- به غیر از شرایط یخزدگی طبقات باید خیس نگه داشته شود تا هرگونه غبار ریخته شده فورا آبدار شده و به تله بیافتد.

- وقتیکه آسیا جدید هست یا لاینر آن به تازگی عوض شده است هوای مکش از آسیا کمی نمناک است و ممکن است باعث چسبیدن به کیسه ها و داکتینگ شود. اما پس از شروع به کار آسیا و بالارفتن دما این مشکل برطرف میشود.

 

منبع: 

هندبوک کنترل غبار در صنایع معدنی

Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید