کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

در زمینه کنترل غبار کامیونهای حامل مواد بالک، در اینجا دو نکته متذکر می گردد: پوشش بار و تعمیرات نگهداری اتاقک راننده.

 

 

پوشش بار Load Covers

پوشش بار یک کامیون با برزنت هنگام حمل میتواند مانع شناور شدن مواد در هوا شود. این روش معمولا برای کامیونهای معدنی بکار نمی رود، چون سرعت کامیونهای بارگیری شده به ندرت از سرعت شناور شدن مواد در هوا تجاوز می کند(با صرفنظر از تاثیر باد). وقتی سرعت جریان هوا از 20km/h در تماس با مواد کوچکتر از 0.1mm تجاوز نماید، مواد می تواند در هوا شناور شود. برای مواد درشت تر سرعت بیشتری برای شناوری نیاز است. اما کامیونهای بارگیری شده، می توانند سرعت بیش از این در بزرگراه داشته باشند و در اثر شناورشدن مواد در هوا باعث انتشار غبار شوند. بنابراین پوشش برزنتی یا سطحی که مواد را خیس کند باید اجرا شود تا مانع حرکت مواد در اثر باد شود. بعلاوه کامیون نباید زیاد از حد بار شود. مواد باید در وسط متمرکز شود و یک لبه آزاد حدود (75mm(3inch یا بیشتر بین سطح مواد و لبه کامیون وجود داشته باشد. در شرایطی که مواد بصورت تپه روی کامیون ریخته شده، قله مواد نباید از ارتفاع لبه کامیون تجاوز کند. دراینصورت هدر رفت مواد حداقل شده و اجازه می دهد برزنت بطور موثر روی مواد را بپوشاند.

 

تعمیر و نگهداری اتاقک راننده

تعمیر و نگهداری اتاقک راننده در شرایط عملیاتی خوب نیز باعث می شود راننده کمتر در معرض غبار قابل استنشاق قرارگیرد. نشان داده شده است که اتاقکهای سالم میتواند تا 90% غبار راننده دریل حفاری و بین 44-100% برای بولدوزرها را کاهش دهد. برای اتاقکهای کامیون نشان داده شده است که با سیستم تهویه و فیلتر تعمیر اساسی شده و ایجاد فشار مثبت در داخل کابین درمعرض قرارگیری راننده در برابر غبار 59-84% کاهش یافته است. باید توجه شود که کامیونهای تعمیر اساسی شده، مدلهای قدیمی 20-30 سال پیش بودند و کامیونهای جدید وضعیت بهتری دارند. 

 

منبع: 

هندبوک کنترل غبار در صنایع معدنی

Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید