سرند و فیدر
ثبت نام

بر خلاف دیگر انواع کانوایرها، راندمان کانوایرهای ویبره (ظرفیت، سرعت انتقال، ارتفاع بستر مواد) بسیار تحت تاثیر خواص (مخصوصا اندازه ذرات) مواد می باشد. در صورت ثابت ماندن مشخصات ارتعاشی یک کانوایر، مواد بالک مختلف با سرعتهای مختلفی حمل خواهند شد و ارتفاع بستر آنها نیز متفاوت خواهد بود و در نتیجه مواد با نرخهای متفاوتی تغذیه خواهد شد(شکل زیر). این ویژگی کانوایرهای ویبره باید بطور مناسب در بکارگیری آنها لحاظ شود.

تقسیم بندی کانوایرهای ویبره می تواند به روشهای مختلفی انجام شود. در ادامه انواع کانوایر از نظرگاههای مختلف ارائه می گردد.