سرند و فیدر
ثبت نام

تقسیم بندی کانوایرهای ویبره می تواند به روشهای مختلفی انجام شود. در ادامه انواع کانوایر از نظرگاههای مختلف ارائه می گردد.

1-    بر اساس جهت حرکت مواد direction of load motion
-    افقیhorizontal
-    شیبدار slightly inclined
-    عمودی vertical
2-    بر اساس نحوه نصب
-    سیستم تعلیق آزاد free oscillating suspended system
-    تکیه گاههای راهنمای شیبدار supported with inclined elastic element
3-    بر اساس تعداد جرمهایی که همزمان نوسان می کنند
-    تک-جرم single mass
-    دو-جرم double mass
-    چند-جرم multiple mass
4-    بر اساس تعداد حمل کننده مواد
-    تک ظرف single trough or pipe
-    دو ظرف two troughs or pipes
5-    بر اساس کاربرد
-    فیدر feeder
-    سرند screen
6-    بر اساس ویژگی تکیه گاه
-    زیر-تشدید subresonant
-    تشدید resonant
-    فوق-تشدید superresonant

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید