کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

اگرچه به نظر می رسد نقاط انتقال مواد یک فرایند، ظاهری ساده دارند؛ اما اگر به خوبی طراحی و نصب نشده باشند، عمده غبار می تواند از همین محل ها تولید شود. اسکرت یا محفظه هایی در ابتدا و انتهای نوارنقاله، روشی مشهور و عملی برای کنترل غبار می باشد، چون هم در این مناطق کارآمد هستند و هم حفاظ ایمنی ایجاد می کنند.

  

غبار معلق در هوا زمانی تشکیل میشود که یک ماده خشک جابجا یا دستکاری شود و در معرض جریان هوای به قدر کافی قوی قرار گیرد که ذرات ریز از روی جریان اصلی مواد بلند یا منحرف شود. یکی از بیشترین نقاطی که این اتفاق می افتد محلهای انتقال مواد نوارنقاله است که

  

فعالیتهای طراحی و کاری زیر میتواند برای کاهش در معرض قرارگیری کارگران در برابر غبار معلق در هوای اطراف آسیا و سنگ شکن انجام شود:

 

 

انتخاب یک سیستم کنترل غبار معمولا بر اساس کیفیت مطلوب هوا و قوانین موجود انجام میشود. سیستمهای غبارگیر میتوانند کنترل موثر و مطمئن در مدت طولانی ایجاد کند هرچند هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری بالاست. سیستمهای غبارنشان مقداری کمتر موثر است اما

 

مطالعه درست غبار نیازمند ارزیابی رضایت کارگران و موثر بودن کنترل غبار میباشد. مشهورترین روشهای نمونه برداری غبار شامل: