پروژه های انجام شده
ثبت نام

معمولا برای حمل مواد در مسیرهای کوتاه از اسکروکانوایرها استفاده می شود. همانطور که از نام آن پیداست، اسکروکانوایر از یک مارپیچ تشکیل شده است که داخل یک بدنه ثابت، که غالبا تغار trough نامیده می شود، دوران می کند. با توجه به گام مارپیچ، حرکت دورانی آن باعث ایجاد یک حرکت خطی و در نتیجه هُل دادن مواد به سمت دهانه خروجی می شود. با نصب مارپیچ زیر هاپر یا بین می توان از آنها به عنوان فیدر نیز استفاده کرد.
در طراحی اسکروکانویرها باید به میزان ساییندگی مواد توجه داشت. یکی از نکات مهم در طراحی اسکروکانوایر بیرینگ میانی می باشد. بیرینگ میانی به دلیل تماس با مواد، خرابی زیاد دارد و به دلیل عدم دسترسی از بیرون، غالبا باعث توقف کامل کانوایر، پیاده کردن دستگاه و تعویض آن می شود. بنابراین بهتر است کانوایر به گونه ای طراحی شود که به بیرینگ میانی نیاز نداشته باشد.
قطر این اسکروکانوایرها بین 250-500 mm و طول آنها تا 6000 mm می باشد و از ویژگی بارز آنها، عدم استفاده از بیرینگ میانی می باشد.

کلمات کلیدی:
اسکرو، کانوایر، مارپیچ، تغار، فیدر
screw, conveyor, trough, feeder

بازگشت به پروژه ها