پروژه های انجام شده
ثبت نام

غبار تاثیرات منفی زیادی روی محیط زیست، سلامت کارگران و حتی بهره وری کارخانه دارد. وقتی کارخانه مملو از غبار و آلودگی باشد، انگیزه کارکنان برای نگهداری تمیز تجهیزات از بین می رود. در نتیجه دستگاهها خیلی سریعتر دچار خرابی می شوند و توقفات پی در پی خط تولید را به دنبال خواهند داشت. اولین قدم در کنترل غبار جلوگیری از تولید و انتشار غبار است. کنترل منفعل غبار passive dust control  عبارت است از مهار غبار بدون مصرف انرژی همچون برق و آب. تجربه نشان داده است می توان به این روش مقدار زیادی از غبار را کنترل نمود. قدم بعدی بررسی امکان استفاده از اسپری آب یا فرونشانی غبار dust suppression یا غبارنشان است. در این روش غبار به روی جریان مواد برگردانده می شود و نیاز به سیستمی برای حمل غبار و گرفتن آن در تجهیز جداگانه نیست. غالبا روش سوم یا غبارگیری در تکمیل این روشها جهت کنترل کامل غبار بکار می رود.
هرچند در صنعت، مشهورترین روش کنترل غبار، غبارگیری می باشد، اما باید توجه داشت استفاده از روشهای کنترل غبار منفعل و فرونشانی غبار هم هزینه کمتری نسبت به روشهای غبارگیری دارد و هم انرژی کمتری مصرف می نماید.
در این پروژه در یک کارخانه سنگ شکنی سنگ آهن به ظرفیت 1500 t/h کنترل غبار به روش فرونشانی dust suppression انجام شد و بدون استفاده از غبارگیر، از انتشار غبار جلوگیری بعمل آمد.

کلمات کلیدی:
کنترل غبار، منفعل، فرونشانی، انرژی، غبارنشان، مه پاش
dust control, passive, suppression, energy

بازگشت به پروژه ها